Open brief

Als kunstenaar en organisator ben ik zeer actief. Met name de uitbouw van een kunsttuin, gelegen op privé terrein, waar ik contractueel aan verbonden ben, wordt door mij ingezet als instrument van communicatie. Niet iedereen kan waarderen wat ik doe en dat hoeft ook allerminst. Helaas zijn er mensen die menen om daartoe discussies en conflicten te moeten uitdragen en er vervolgens naar te gaan handelen door het uitvoeren …