Bescherming van eer en goede naam

Door het recht van antwoord kan ik als galerijhouder reageren op de aantastingen van mijn eer en goede naam door de kunstenares Kika Tableaux, alsmede dit recht aanwenden om over mijn persoon verspreide onthullingen recht te zetten. Het recht op antwoord is geen middel om de waarheid aan het licht te brengen naar wel verschaft het me een forum om mijn stem te laten horen en aldus mijn perceptie van de zaken te geven.