Social media verslaafd

Er is een moment gekomen in men leven dat ik productief moet zijn en dat Facebook, Twitter, LinkedIn en al die andere sociale media enkel in de weg zitten wanneer ik op de computer bezig ben. Deze sociale media kan ik heden ten dage enkel omschrijven als uiterst vervelende afleiding, een verslaving die dringend behandeld diende te worden.

Over Jean Luc Salomez

Het lijkt er sterk op dat deze blog de sleutel is op de deur die ik achter me dicht heb getrokken. Welk versluierend gedrag ik in deze ook kies , in beide zit het gevaar van verlies van integriteit. Vandaar duidelijke taal die alles als los zand uit elkaar laat vallen en het droombeeld wat ik koesterde voor eeuwig en altijd opbergt.

Al dan niet crimineel.

Na de vele shit, en al de rest, is dit de tijd in mijn leven waarin ik mij de fundamentele oneerlijkheid van mijn medemens het hardst aantrek. Het deksel is van de beerput afgerukt en de vele shit vliegt binnenkort in het rond. Ik word stilaan wat ik nooit ben geweest en nooit wilde zijn: boos, achterdochtig, heel erg gevaarlijk.